اتوماسیون و اجرای دیسپاچینگ

Details

اتوماسیون و اجرای دیسپاچینگ

همگامی با تکنولوژی یکی از الگوهای پیشرفت ما در کسب و کار است. با تکیه بر این اصل ما پیوسته محصولات خود را در ورطه آزمایش قرار داده و به دنبال ارتقاء سطح فنی آنها هستیم. مجموعه اتصال مکانیک برای رشد و ارتقاء سطح صنعت آب رویکرد هوشمندسازی فرآیندهای متنوع این صنعت را به سایر خدمات فنی مهندسی خود افزوده است. امروزه اتصال مکانیک با ارائه زیر ساخت های نرم افزاری همچون SPMS ،WCMS و WTMS توانسته تمام فرآیندهای چرخه آب و فاضلاب را به شبکه یکپارچه بهره برداری و کنترل هوشمند خود متصل نماید.

 

شماره تلفن