سیستم مانیتورینگ

دانلود کاتالوگ
Details

استفاده از سیستم کنترل از راه دور پکیج و قابلیت مانیتور کردن عملکرد پکیج در طول ساعات شبانه روز، امکان کنترل و فرماندهی به پکیج توسط مرکز کنترل وجود دارد. بنابراین نیازی به اپراتور مقیم در محل، برای انجام بازدید و کنترل نمیباشد . همچنین با توجه به کنترل عملکرد پکیج در مرکز کنترل ، هر گونه تغییرات در مشخصه های پکیج قابل تشخیص است و اقدامات لازم جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی انجام خواهد گرفت. لازم به ذکر است که در صورت خرابی احتمالی پکیج، با توجه به نصب دوربینها و امکان برقراری ارتبـــــاط با مرکز کنترل، کارشناسان مرکز کنترل میتوانند با راهنماییهای لازم به اپراتورهای آموزشدیده ، اشکالات ایجاد شده را رفع نمایند.

 

از مزایای سیستم کنترل از راه دور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • بستر سازی مدیریت پایدار منابع آب و مصرف آن
 • بستر سازی تعادل بخشی مصرف و منابع
 • برنامه ریزی و مدیریت به هم پیوسته مصارف بخشها
 • بستر سازی بر کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی و شرب
 • امکان برنامه ریزی کلان برای مصرف آب و انرژی
 • مدیریت تقاضای آب
 • کنترل یک منطقه به صورت متمرکز
 • سیاستهای راهبردی
 • تهیه قوانین مقررات و تدوین استاندارد جدید در جهت استفاده بهینه از منابع

 

نمودار تغییرات سیستم در مانیتورینگ

تغییرات ایجاد شده در عملکرد پمپها، فرکانسها و استاندارد فشار با یک نمودار که از مرکز کنترل شرکت و در مانیتور روی دستگاه قابل مشاهده است. که با وجود هرگونه اشکال آلارمهای مربوطه نمایان میشود.

 

قابلیت سیستم مانیتورینگ

 • کنترل افت ولتاژ غیرمعمول در خطوط اصلی جریان برق
 • ثابت نگهداشتن فشار خط خروجی در حداقل و حداکثر مصرف
 • تامین افت ولتاژ
 • کنترل نشتی اتصالات
 • کنترل حرارت اضافه الکترو موتور
 • کنترل عملکرد صحیح شیرالات
 • جلوگیری از خشک کارکردن دستگاهها
 • گردش خودکار وضعیت کارکرد دستگاهها به صورت مساوی
 • کنترل افت ولتاژ غیرمعمول در خطوط اصلی جریان برق
 • حذف اپراتور مقیم
 • ثابت نگهداشتن فشار خط خروجی در حداقل و حداکثر مصرف
 • کنترل میزان مصرف انرژی ساعات مختلف شبانه روز
 • کنترل حجم آب پمپاژ شده هر ساعت و روز
 • کنترل میزان مصرف انرژی ساعات مختلف شبانه روز
 • کنترل نشتی اتصالات
 • کنترل حجم آب پمپاژ شده هر ساعت و روز
 • تولید فایلهای خروجی با فرمتهای مختلف
 • ذخیرهی اطلاعات بافرمت بانکهای اطلاعاتی استاندارد واطلاعات مورد نیاز دیگر
 • انتقال وضعیت کلی وجزئی پکیج به مرکز کنترل
 • کنترل سیستم از تمامی نقاط جهان
 • امکان انتقال آنلاین اطلاعات به مراکز مرجع
 • تامین افت ولتاژ
 • کنترل حرارت اضافه الکترو موتور
 • کنترل عملکرد صحیح شیرالات
 • جلوگیری از خشک کارکردن دستگاه ها
 • گردش خودکار وضعیت کارکرد دستگاهها به صورت مساوی

اطلاعات محصول