جمع آوری و پمپاژ

پکیج امداد بحران

مدیریت بحران در لحظه وقوع حوادث

دانلود کاتالوگ
Details

همیشه در صحنه و آماده عملیات

مدیریت بحران در لحظه وقوع حوادث، همواره با چالش عکس العمل سریع و کارایی ایمن رو به رو است؛ غلبه بر این چالش نیازمند راهکاری چابک و قابل اطمینان می باشد.
پکیج امداد بحران به عنوان بخشی از سبد محصولات شرکت اتصال مکانیک، جایگزینی راهبردی برای مدیریت بحران در مواقع اضطراری است.
از ویژگی های شاخص این محصول می توان به طراحی در ابعاد کوچک، ساخت یکپارچه، اجرای سریع و بهره برداری در حداقل فضای ممکن و مجهز بودن به نرم افزار هوشمندSPMS اشاره کرد.