بهره برداری

Details

بهره برداری

رویکرد ما در بهره برداری از ایستگاه های پمپاژ با استفاده از دانش و مهندسی نوین خود، متفاوت با روش های متداول است. امروزه اتصال مکانیک بواسطه پیاده سازی شبکه یکپارچه بهره برداری وکنترل از ایستگاه های پمپاژ در سراسر کشور و همچنین با ایجاد ، بیش از 20 پایگاه در نقاط مختلف کشور باعث شده است تا مشتریان ما در کمترین زمان ممکن به خدمات پشتیبانی و نگهداری لازم دسترسی داشته باشند.

شماره تلفن