پکیج های تامین آب معدن مس درآلو پروژه تهیه، ساخت، بارگیری، حمل و باراندازی، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج ایستگاه پمپاژهای طرح انتقال آب از سد شهیدان امیر تیموری (صفارود) به کرمان و رابر

  • کارفرما: کارفرما شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
  • مشاور: مشاور شرکت مهندسین مشاور ری آب
Details

Shape

پکیج ایستگاه پمپاژ شماره 1 (PS1)

Shape

پکیج ایستگاه پمپاژ شماره 2 (PS2)

Shape

پکیج ایستگاه پمپاژ شماره 2 (PS2)

Shape

پکیج های تامین آب معدن مس درآلو پروژه تهیه، ساخت، بارگیری، حمل و باراندازی، نصب، راه اندازی و بهره برداری پکیج ایستگاه پمپاژهای طرح انتقال آب از سد شهیدان امیر تیموری )صفارود( به کرمان و رابر با ظرفیت 160 لیتر بر ثانیه و ارتفاع پمپاژ 170 متر جهت پمپاژ آب از محل سد صفارود و انتقال به شهر رابر توسط شرکت اتصال مکانیک ساخته شده است.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه