پکیج صنعتی

پکیج ایستگاه پمپاژ شماره 2 (PS2)حبیب وند

  • کارفرما: کارفرما شرکت تعاونی آببران زرین دشت خاوه

هدف این پروژه آبرسانی به دشت‌های زیر دست روستا از منبع آبی حد فاصل این روستا با روستای ایرانشاهی و پشتیبانی از سیستم آبیاری و حق آبه مزارع بود. پکیج ایستگاه پمپاژ با اجرا در این منطقه هدف پروژه را محقق گردانید.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه