پکیج ایستگاه پمپاژ اضطراری دیمه

  • شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری: شرکت آب منطقه ای چهار محال و بختیاری
  • مدیرطرح: مدیرطرح شرکت مهندسی مشاور تهران سحاب
  • مشاور: مشاور https://www.rayabco.com
Details

پکیج ایستگاه پمپاژ اضطراری دیمه آب را از چشمه دیمه برداشت و به خط لوله انتقال آب از کوهرنگ به
شهر کرد پمپاژ می نماید. سیستم کنترل هوشمند پکیج ایستگاه پمپاژ وظیفه تامین فشار متناسب
با فشار آب در خط لوله را به عهده دارد.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه