پکیج صنعتی

پکیج ایستگاه پمپاژ آبگیر محور بن_بروجن (PS0)

  • کارفرما: کارفرما شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال بختیاری
  • مشاور: مشاور شرکت مشاور مهندسی ری آب
  • مشاور: مشاور شرکت مشاور مهندسی سحاب
Details

هدف از اجرای این طرح تامین آب آشامیدنی 13 شهر و 11روستا مناطق شرقی استان چهارمحال و بختیاری از سر چشمه های زاینده رود بود. ماهیت استراتژیک این پروژه موجب شد تا راهکاری قابل اطمینان و سریع تحت عنوان پکیج ایستگاه پمپاژ در این طرح مورد استفاده قرار بگیرد. اجرای ایستگاه های پمپاژ شماره (PS1) و (PS2) ظرف مدت سه ماه با قابلیت های فنی مذکور به عنوان یکی از رکوردهای ملی اتصال مکانیک در حوزه پروژه های عمرانی آب و فاضلاب به شمار می رود.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه