پکیج ايستگاه پمپاژ طرح خط انتقال لاورميستان به بستك

  • کارفرما: کارفرما شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
Details

در این پروژه پکیج ایستگاه پمپاژ اتصال مکانیک دبی 100 لیتر بر ثانیه را از مخزن موجود به خط انتقال
لاور میستان به بستک پمپاژ می نماید.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه