بازدید مشاورین مدیرعامل و معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب از پروژه های شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

  • خانه
  • بلاگ
  • بازدید مشاورین مدیرعامل و معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب از پروژه های شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
Details

چهارشنبه, 19 مهر 1402

بازدید مشاورین و معاون تلفیق و تنظیم گری مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب از پروژه های شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری، روز چهارشنبه 19 مهرماه 1402 ،مشاورین مدیرعامل و معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع آب از پروژه های شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری بازدید نمودند.

علیرضا کریمی، معاون تلفیق و تنظیم گری به همراه سه مشاور مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب از پروژه های در دست اقدام شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری و بصورت ویژه از پروژه های بن_بروجن و سد غدیر باباحیدر بازدید نمودند و از مجموعه اقدامات صورت گرفته اعلام رضایتمندی داشتند.

 

 

 

 

منبع:(cbrw.ir)

 

پستهای اخیر