پکیج باغی

قابلیت ها

 • انتقال آب تا ارتفاع 80 متر با حجم 500 لتیر بر ثانیه
 • تامین شبکه آبیاری تحت فشار (قطره ای بارانی)
 • امکان برنامه ریزی سالانه بر اساس نیاز آبی نوع کشت
 • حذف حوضچه ومخازن مکش و استخر ویا مخزن رانش
 • کاهش چشمگیر عملیات ابنیه فنی و عمومی
 • عدم نیاز به حضور اکیپ اپراتور و حراست مقیم در محل ایستگاه پمپاژ
 • عملکرد مجموعه بدون نشتی
 • دسترسی سریع و آسان به تمامی تجهیزات بدون هیچگونه عملیات اضافی
 • امکان جابجایی سریع در شرایط بحران
 • امکان بهره برداری بصورت موقت و دائم
 • امکان تعمیرات سریع و آسان بدون وقفه و تداخل در عملکرد مجموعه
 • تامین فشار مورد نیاز شبکه های آبیاری بر اساس نیاز مزارعه به صورت هوشمند بر اساس نیاز آبی مزارعقابلیت های تخصصی

 • ثابت نگهداشتن فشار خط خروج در حداقل و حداكثر مصرف
 • امكان تعريف وضعيتهای كاری مختلف مجموعه بر اساس دبي و فشارها متفاوت با حذاکثر راندمان
 • امکان کنترل مصرف انرژی با کنترل تغییرات مصرف و تعریف شیبهای ملایم و تند
 • حذف جریانهای اولیه
 • راه اندازی و توقف نرم

مواردی که بصورت هوشمند و از راه دور در پکیج تنظیم و کنترل می گردد

 • بروز بار اضافی در الکتروموتورها
 • افت ولتاژ غیرمعمول در خطوط اصلی جریان برق
 • افت فشار غیرمعمول درلوله رانش
 • سطح آب غیرمعمول در حوضچه , مخزن یا لوله مکش
 • قطع جریان آب خنک کننده موتور یا پمپ ها
 • بروز صدای ناهنجار در هنگام کارکرد موتور یا پمپ
 • جلوگیری از کارکرد پمپ ها به صورت خشک و بدون آب، پدیده کاویتاسیون
 • تعریف ظرفیت های کاری مختلف با توجه به نیاز طرح
 • کنترل میزان مصرف انرژی ساعات مختلف شبانه روز
 • کنترل حجم آب پمپاژ شده هر ساعت و روز و ....
 • کنترل فشار
 • کنترل نشتی اتصالات
 • دیگر آلارم‌های برنامه‌ریزی شده
 • تولید فایل‌های خروجی با فرمت‌های مختلف
 • ذخیره‌ی اطلاعات بافرمت بانک‌های اطلاعاتی استاندارد