پکیج شناور

کاربردها

 • تامین آب کلان شهرها
 • تامین آب شبکه های داخل شهری
 • تامین آب شبکه های آبیاری و آبیاری تحت فشار
 • برداشت از دریاچه سدها (به صورت شناور)
 • متامین آب مورد نیاز وضعیتهای بحرانی
 • تامین فشار آب برج های بلند مسکونی

مشخصات موقعیت اجرا

 • برخورداری از راه دسترسی به سازه شناور
 • برخورداری از تکیه گاه مناسب جهت مهار حرکت های محوری
 • برخورداری از شیب مناسب
 • نبود پرتگاه در مسیر انتقال
 • فضای کافی برای عملیات تعمیراتی

مواردی که بصورت هوشمند و از راه دور در پکیج تنظیم و کنترل می گردد

 • بروز بار اضافی در الکتروموتورها
 • افت ولتاژ غیرمعمول در خطوط اصلی جریان برق
 • افت فشار غیرمعمول درلوله رانش
 • سطح آب غیرمعمول در حوضچه , مخزن یا لوله مکش
 • قطع جریان آب خنک کننده موتور یا پمپ ها
 • بروز صدای ناهنجار در هنگام کارکرد موتور یا پمپ
 • جلوگیری از کارکرد پمپ ها به صورت خشک و بدون آب، پدیده کاویتاسیون
 • تعریف ظرفیت های کاری مختلف با توجه به نیاز طرح
 • کنترل میزان مصرف انرژی ساعات مختلف شبانه روز
 • کنترل حجم آب پمپاژ شده هر ساعت و روز و ....
 • کنترل فشار
 • کنترل نشتی اتصالات
 • دیگر آلارم‌های برنامه‌ریزی شده
 • تولید فایل‌های خروجی با فرمت‌های مختلف
 • ذخیره‌ی اطلاعات بافرمت بانک‌های اطلاعاتی استاندارد

دانلود کاتالوگ