پکیج باغی

پکیج ایستگاه پمپاژ ناحیه صنعتی شهربابک

  • کارفرما: کارفرما شرکت شهرکهای صنعتی کرمان

این پروژه با هدف تامین آب مورد نیاز ناحیه صنعتی شهر بابک و حل معضل افت فشار شبکه شهری ناشی از مصرف شهرک صنعتی اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت. پکیج ایستگاه پمپاژ با تامین فشار مورد نیاز شبکه شهری و صنعتی اهداف این طرح را به عملیاتی کرد.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه