پکیج صنعتی

پکیج ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه فیروز آباد

  • کارفرما: کارفرما شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
  • مشاور طرح: مشاور طرح شرکت مهندسین مشاور آبسار فارس
Details

این طرح با هدف تصفیه و تامین آب شرب شهر فیروز آباد از سد تنگاب با ظرفیت 240 لیتر بر ثانیه اجرا شد. با توجه به محدودیت فضای تصفیه خانه و لزوم تامین پیوسته آب شرب، روش پکیج ایستگاه پمپاژ جهت استفاده در این طرح پیشنهاد گردید.

اطلاعات پروژه

مشخصات اجرایی پروژه